Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protisocialistická444 SGWaAP
0.399kontrarevolučná800 SGWaAP
0.426protikomunistická1082 SGWaAP
0.441antikomunistická987 SGWaAP
0.445protisocialistický451 SGWaAP
0.460podvratná1494 SGWaAP
0.473rozvratná449 SGWaAP
0.488protivládna1132 SGWaAP
0.494protištátna3048 SGWaAP
0.519revizionistická753 SGWaAP
0.546kontrarevolučný579 SGWaAP
0.563kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.564neofašistická582 SGWaAP
0.565protináboženská523 SGWaAP
0.569ľavičiarska483 SGWaAP
0.586protištátny1516 SGWaAP
0.586protislovenská1870 SGWaAP
0.588štvavá902 SGWaAP
0.588propagandistická4384 SGWaAP