Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protislovenské542 SGWaAP
0.473demagogické895 SGWaAP
0.493protislovenský1765 SGWaAP
0.496protislovenská1870 SGWaAP
0.508propagandistické1593 SGWaAP
0.536antisemitské896 SGWaAP
0.545nacionalistické2398 SGWaAP
0.548xenofóbne542 SGWaAP
0.554tendenčné1555 SGWaAP
0.556lživé1460 SGWaAP
0.558nenávistné2006 SGWaAP
0.569extrémistické1634 SGWaAP
0.581konšpiračné1386 SGWaAP
0.586rasistické2662 SGWaAP
0.596protištátne853 SGWaAP
0.599hanebné3436 SGWaAP
0.601farizejské752 SGWaAP
0.602fašistické5633 SGWaAP
0.604čechoslovakista1225 SGWaAP
0.604boľševické1337 SGWaAP
0.607opozičné5197 SGWaAP
0.613servilné412 SGWaAP