Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protislovenská1870 SGWaAP
0.384šovinistická926 SGWaAP
0.397protislovenský1765 SGWaAP
0.495štvavá902 SGWaAP
0.496protislovenské542 SGWaAP
0.502antikomunistická987 SGWaAP
0.505zradcovská403 SGWaAP
0.517demagogická1288 SGWaAP
0.542zapredanec2345 SGWaAP
0.544nenávistná4417 SGWaAP
0.547iredentistická472 SGWaAP
0.549ohováračská714 SGWaAP
0.550štvavá_kampaň855 SGWaAP
0.557propagandistická4384 SGWaAP
0.560zlodejská2677 SGWaAP
0.560zločinná1877 SGWaAP
0.564iredentista423 SGWaAP
0.566antisemitská2330 SGWaAP
0.566protiľudová439 SGWaAP
0.567bezcharakterná728 SGWaAP
0.567xenofóbna1588 SGWaAP
0.570revizionistická753 SGWaAP
0.572pronárodná643 SGWaAP
0.572štváč835 SGWaAP