Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protireformácia1975 SGWaAP
0.357reformácia15302 SGWaAP
0.386reformačné861 SGWaAP
0.398husitské1106 SGWaAP
0.401stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.431maďarizácia6848 SGWaAP
0.432protestantizmus4455 SGWaAP
0.454husita4744 SGWaAP
0.475husitský1649 SGWaAP
0.476husitská3015 SGWaAP
0.482jozefínska554 SGWaAP
0.485osvietenstvo7952 SGWaAP
0.488absolutizmus2712 SGWaAP
0.496reformačná920 SGWaAP
0.498turecký_vpád1141 SGWaAP
0.498bratrík1544 SGWaAP
0.499reformné_hnutie887 SGWaAP
0.505reformačný1059 SGWaAP
0.513luteranizmus427 SGWaAP
0.519kalvinizmus737 SGWaAP
0.526kurucké744 SGWaAP
0.528vrcholný_stredovek1173 SGWaAP