Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protirečivosť1249 SGWaAP
0.266rozpornosť1271 SGWaAP
0.353protikladnosť784 SGWaAP
0.365ambivalentnosť741 SGWaAP
0.439protichodnosť593 SGWaAP
0.458dvojakosť602 SGWaAP
0.471rozpoltenosť2302 SGWaAP
0.475protirečenie10769 SGWaAP
0.484problematickosť915 SGWaAP
0.485rozorvanosť882 SGWaAP
0.489dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.499tragickosť963 SGWaAP
0.503relatívnosť1099 SGWaAP
0.504mnohoznačnosť798 SGWaAP
0.504ambivalencia986 SGWaAP
0.524antinómia544 SGWaAP
0.531fragmentárnosť616 SGWaAP
0.534nezmieriteľnosť618 SGWaAP
0.538subjektívnosť1374 SGWaAP
0.543protirečivý2509 SGWaAP
0.554protirečivá2177 SGWaAP