Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protirečenie10769 SGWaAP
0.475protirečivosť1249 SGWaAP
0.507kontradikcia1027 SGWaAP
0.512dialektické768 SGWaAP
0.515neporozumenie3186 SGWaAP
0.525rozpornosť1271 SGWaAP
0.540antinómia544 SGWaAP
0.540protirečivé1265 SGWaAP
0.556dialektika4899 SGWaAP
0.566dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.569pokrytectvo12995 SGWaAP
0.577dialektická2001 SGWaAP
0.579protirečivý2509 SGWaAP
0.586protikladnosť784 SGWaAP
0.589nepochopenie23425 SGWaAP
0.591dvojakosť602 SGWaAP
0.592dialektický1881 SGWaAP
0.599nezmieriteľné468 SGWaAP
0.602protichodnosť593 SGWaAP
0.612relativizmus5097 SGWaAP
0.613materialistické1353 SGWaAP