Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protiprávny5216 SGWaAP
0.427protizákonný2549 SGWaAP
0.437nezákonný15299 SGWaAP
0.448protiprávne_konanie8218 SGWaAP
0.499protiprávne4017 SGWaAP
0.523protiprávna2648 SGWaAP
0.530protiprávnosť1880 SGWaAP
0.558neústavný1033 SGWaAP
0.561trestnoprávny2708 SGWaAP
0.575nezákonnosť7554 SGWaAP
0.597protiústavný6211 SGWaAP
0.600nezákonné17899 SGWaAP
0.602porušovateľ3642 SGWaAP
0.614faktický5525 SGWaAP
0.616protiprávne4585 SGWaAP
0.633svojvoľný2931 SGWaAP
0.633sankcionovať4482 SGWaAP
0.634skutkový14700 SGWaAP
0.635nesprávny_úradný2082 SGWaAP
0.640neprípustný5799 SGWaAP