Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protiprávne4017 SGWaAP
0.242nezákonné17899 SGWaAP
0.291protizákonné6026 SGWaAP
0.429neoprávnené15201 SGWaAP
0.463svojvoľné6223 SGWaAP
0.479protiústavné4393 SGWaAP
0.485protiprávna2648 SGWaAP
0.490nelegálne13077 SGWaAP
0.491protiprávne4585 SGWaAP
0.499protiprávny5216 SGWaAP
0.516nezákonný15299 SGWaAP
0.518neústavné674 SGWaAP
0.531protizákonný2549 SGWaAP
0.536nelegitímne914 SGWaAP
0.546nedovolené4871 SGWaAP
0.547nezákonná10004 SGWaAP
0.549protiprávne_konanie8218 SGWaAP
0.552nezákonne9613 SGWaAP
0.558diskriminačné4533 SGWaAP
0.570trestnoprávne1997 SGWaAP
0.577úmyselné12944 SGWaAP
0.578bezdôvodné2757 SGWaAP
0.581politicky_motivované1313 SGWaAP
0.584protizákonná2270 SGWaAP
0.590nečestné2401 SGWaAP