Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protináboženská523 SGWaAP
0.438antikomunistická987 SGWaAP
0.466protináboženský560 SGWaAP
0.486antisemitská2330 SGWaAP
0.498ateistická3763 SGWaAP
0.510sektárska1323 SGWaAP
0.530ideologická17229 SGWaAP
0.539propagandistická4384 SGWaAP
0.541protikomunistická1082 SGWaAP
0.548ľavičiarska483 SGWaAP
0.558klerikálna561 SGWaAP
0.559dogmatická2399 SGWaAP
0.560šovinistická926 SGWaAP
0.565protisocialistická444 SGWaAP
0.569fundamentalistická1507 SGWaAP
0.570marxistická6571 SGWaAP
0.570revizionistická753 SGWaAP
0.577klerikalizmus1156 SGWaAP