Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protikomunistický950 SGWaAP
0.364protifašistický1786 SGWaAP
0.406antifašistický1344 SGWaAP
0.424antikomunistický835 SGWaAP
0.498protikomunistická1082 SGWaAP
0.505antifašista3104 SGWaAP
0.511ľudácky1786 SGWaAP
0.526disent4359 SGWaAP
0.530nacionalistický5917 SGWaAP
0.533komunistický36634 SGWaAP
0.537disident17549 SGWaAP
0.543protivojnový1288 SGWaAP
0.544antikomunistická987 SGWaAP
0.545disidentský830 SGWaAP
0.557Pražský_jar3653 SGWaAP
0.558protisocialistický451 SGWaAP
0.559fašistický12968 SGWaAP
0.564komunistický_režim23926 SGWaAP
0.568politický_väzeň15980 SGWaAP
0.572antikomunista1676 SGWaAP
0.575protikomunistický_odboj1893 SGWaAP
0.576protikomunistické529 SGWaAP