Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protikomunistické529 SGWaAP
0.449protifašistické1133 SGWaAP
0.456antifašistické474 SGWaAP
0.500protikomunistická1082 SGWaAP
0.522fašistické5633 SGWaAP
0.524komunistické8142 SGWaAP
0.531disidentské542 SGWaAP
0.532neonacistické674 SGWaAP
0.535protivládne797 SGWaAP
0.538protištátne853 SGWaAP
0.555revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.557krajne_pravicové437 SGWaAP
0.563ukrajinský_nacionalista1007 SGWaAP
0.563nacionalistické2398 SGWaAP
0.564nacistické3644 SGWaAP
0.566anarchistické633 SGWaAP
0.567ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.569komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.575sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.575odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.576protikomunistický950 SGWaAP