Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protikomunistická1082 SGWaAP
0.295antikomunistická987 SGWaAP
0.413protifašistická1579 SGWaAP
0.426protisocialistická444 SGWaAP
0.451antifašistická1450 SGWaAP
0.469kontrarevolučná800 SGWaAP
0.470protivládna1132 SGWaAP
0.474disidentská1109 SGWaAP
0.498protikomunistický950 SGWaAP
0.498odbojová2564 SGWaAP
0.500protikomunistické529 SGWaAP
0.505protištátna3048 SGWaAP
0.507komunistická80095 SGWaAP
0.507Pražský_jar3653 SGWaAP
0.509obrodný_proces1904 SGWaAP
0.511disent4359 SGWaAP
0.523komunistický_režim23926 SGWaAP
0.524podvratná1494 SGWaAP
0.527protivojnová1352 SGWaAP
0.530fašistická11983 SGWaAP