Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protikladnosť784 SGWaAP
0.353protirečivosť1249 SGWaAP
0.402ambivalentnosť741 SGWaAP
0.443dvojakosť602 SGWaAP
0.444dialektická2001 SGWaAP
0.464antinómia544 SGWaAP
0.465ambivalencia986 SGWaAP
0.465rozpornosť1271 SGWaAP
0.478mnohoznačnosť798 SGWaAP
0.481protichodnosť593 SGWaAP
0.487dialektické768 SGWaAP
0.488dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.499iracionálnosť409 SGWaAP
0.507protikladná3295 SGWaAP
0.513fragmentárnosť616 SGWaAP
0.514nezmieriteľnosť618 SGWaAP
0.517antitéza1311 SGWaAP
0.523ontologická2011 SGWaAP
0.524protikladný3606 SGWaAP
0.528dichotómia1796 SGWaAP
0.537celostnosť680 SGWaAP
0.546gnozeologická480 SGWaAP
0.549rozdvojenosť431 SGWaAP