Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.303protifašistický1786 SGWaAP
0.344odboj22579 SGWaAP
0.389národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.396oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.440protifašistické1133 SGWaAP
0.454národné_povstanie6605 SGWaAP
0.461partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.473odbojová2564 SGWaAP
0.491Povstanie1386 SGWaAP
0.497protifašistická1579 SGWaAP
0.499odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.520SNP95752 SGWaAP
0.522zväz_protifašistický5877 SGWaAP
0.522partizánsky9371 SGWaAP
0.522povstanie74043 SGWaAP
0.526antifašistický1344 SGWaAP
0.534protikomunistický_odboj1893 SGWaAP
0.545československá_légia1579 SGWaAP
0.552protifašistický_bojovník1211 SGWaAP
0.560partizánska_brigáda2439 SGWaAP
0.560partizánsky_oddiel2558 SGWaAP