Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protifašistický_bojovník1211 SGWaAP
0.363odbojár4055 SGWaAP
0.468zväz_protifašistický5877 SGWaAP
0.493SNP95752 SGWaAP
0.552protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.564osloboditeľ9630 SGWaAP
0.583Ludvík_Svoboda2029 SGWaAP
0.585antifašista3104 SGWaAP
0.592Novomeský10963 SGWaAP
0.594Hlinkova6543 SGWaAP
0.596Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.597partizánska17276 SGWaAP
0.614politický_väzeň15980 SGWaAP
0.619partizánsky9371 SGWaAP
0.619Rázus4504 SGWaAP
0.620Clementis7012 SGWaAP
0.622Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.623Osloboditeľ1513 SGWaAP
0.625protifašistický1786 SGWaAP