Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protifašistický1786 SGWaAP
0.280antifašistický1344 SGWaAP
0.303protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.364protikomunistický950 SGWaAP
0.398protifašistické1133 SGWaAP
0.404odboj22579 SGWaAP
0.424národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.449protifašistická1579 SGWaAP
0.483národnooslobodzovací477 SGWaAP
0.495oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.504antifašista3104 SGWaAP
0.506národné_povstanie6605 SGWaAP
0.515odbojová2564 SGWaAP
0.518antifašistické474 SGWaAP
0.519odbojový448 SGWaAP
0.520odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.524partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.525antifašistická1450 SGWaAP
0.558Povstanie1386 SGWaAP
0.568komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.571povstanie74043 SGWaAP
0.574robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.578ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.591SNP95752 SGWaAP