Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protifašistické1133 SGWaAP
0.348antifašistické474 SGWaAP
0.388národné_povstanie6605 SGWaAP
0.398protifašistický1786 SGWaAP
0.428povstanie74043 SGWaAP
0.433partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.440protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.449protikomunistické529 SGWaAP
0.456odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.461komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.461antifašistický1344 SGWaAP
0.467revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.475robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.477ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.489protifašistická1579 SGWaAP
0.490Povstanie1386 SGWaAP
0.500fašistické5633 SGWaAP
0.500národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.500národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.511ľudácke435 SGWaAP
0.537oslobodzovacie670 SGWaAP
0.537odboj22579 SGWaAP
0.537protivojnové493 SGWaAP
0.544antifašistická1450 SGWaAP
0.545odbojová2564 SGWaAP
0.556oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.563ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.564povstalecké3949 SGWaAP
0.570meruôsmy1473 SGWaAP
0.574nacistické3644 SGWaAP
0.575anarchistické633 SGWaAP
0.577národnooslobodzovací477 SGWaAP
0.578autonomistické411 SGWaAP
0.584antifašista3104 SGWaAP
0.594protikomunistická1082 SGWaAP
0.595husitské1106 SGWaAP
0.599sedliacke_povstanie525 SGWaAP
0.599odbojový448 SGWaAP
0.601varšavské_povstanie608 SGWaAP
0.601ozbrojené4087 SGWaAP
0.603represálie4171 SGWaAP
0.603emancipačné668 SGWaAP