Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protifašistická1579 SGWaAP
0.289antifašistická1450 SGWaAP
0.360odbojová2564 SGWaAP
0.413protikomunistická1082 SGWaAP
0.449protifašistický1786 SGWaAP
0.486antifašistický1344 SGWaAP
0.488antikomunistická987 SGWaAP
0.489protifašistické1133 SGWaAP
0.492protivojnová1352 SGWaAP
0.497protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.508odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.510odboj22579 SGWaAP
0.512národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.531antifašistické474 SGWaAP
0.538komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.539ľudácka1678 SGWaAP
0.542ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.545fašistická11983 SGWaAP
0.550Povstanie1386 SGWaAP
0.551vlastenecká7680 SGWaAP