Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protichodnosť593 SGWaAP
0.424rozpornosť1271 SGWaAP
0.439protirečivosť1249 SGWaAP
0.481protikladnosť784 SGWaAP
0.550ambivalentnosť741 SGWaAP
0.560ambivalencia986 SGWaAP
0.569kontradikcia1027 SGWaAP
0.582nelogickosť1511 SGWaAP
0.590dvojakosť602 SGWaAP
0.593nejednoznačnosť3533 SGWaAP
0.595diskrepancia1031 SGWaAP
0.599protirečivá2177 SGWaAP
0.602protirečenie10769 SGWaAP
0.604absurdnosť8139 SGWaAP
0.615jednostrannosť2883 SGWaAP
0.617antinómia544 SGWaAP
0.617dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.619subjektívnosť1374 SGWaAP
0.619problematickosť915 SGWaAP
0.622protikladný3606 SGWaAP
0.622vágnosť621 SGWaAP
0.627rozpoltenosť2302 SGWaAP