Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protištátny1516 SGWaAP
0.369protisocialistický451 SGWaAP
0.418protištátna3048 SGWaAP
0.457podvratný723 SGWaAP
0.467kontrarevolučný579 SGWaAP
0.483protislovenský1765 SGWaAP
0.486štvavý587 SGWaAP
0.533vlastizradný429 SGWaAP
0.539extrémistický6518 SGWaAP
0.563fašistický12968 SGWaAP
0.568ľudácky1786 SGWaAP
0.568vlastizradca2904 SGWaAP
0.571kontrarevolucionár682 SGWaAP
0.577buržoázny_nacionalizmus1069 SGWaAP
0.581podvratná1494 SGWaAP
0.582rozvratná449 SGWaAP
0.583štváč835 SGWaAP
0.584protikomunistický950 SGWaAP
0.586protisocialistická444 SGWaAP
0.592fašista26739 SGWaAP
0.592neonacistický1474 SGWaAP
0.594boľševický4033 SGWaAP
0.597protištátne853 SGWaAP
0.598buržoázny_nacionalista1385 SGWaAP