Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protištátna3048 SGWaAP
0.349podvratná1494 SGWaAP
0.418protištátny1516 SGWaAP
0.449rozvratná449 SGWaAP
0.463protištátne853 SGWaAP
0.494protisocialistická444 SGWaAP
0.497velezrada2523 SGWaAP
0.505protikomunistická1082 SGWaAP
0.511kontrarevolučná800 SGWaAP
0.525buržoázny_nacionalizmus1069 SGWaAP
0.534vlastizrada7034 SGWaAP
0.540zločinecká15295 SGWaAP
0.549buržoázny_nacionalista1385 SGWaAP
0.554disidentská1109 SGWaAP
0.557vyzvedačstvo631 SGWaAP
0.559diverzná1243 SGWaAP
0.560ilegálna11725 SGWaAP
0.565odbojová2564 SGWaAP
0.565zločinná1877 SGWaAP
0.580záškodnícka1125 SGWaAP
0.581protivládna1132 SGWaAP
0.593protislovenská1870 SGWaAP