Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protiľudová439 SGWaAP
0.483etatistická420 SGWaAP
0.501zradcovská403 SGWaAP
0.554pronárodná643 SGWaAP
0.565vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.566protislovenská1870 SGWaAP
0.576antikomunistická987 SGWaAP
0.578proslovenská426 SGWaAP
0.582ľavičiarska483 SGWaAP
0.582antidemokratický434 SGWaAP
0.586zločinná1877 SGWaAP
0.588rozvratná449 SGWaAP
0.588populistická6408 SGWaAP
0.589revizionistická753 SGWaAP
0.590šovinistická926 SGWaAP
0.596prozápadná2030 SGWaAP
0.599boľševická3900 SGWaAP
0.601protisocialistická444 SGWaAP
0.606imperialistická2821 SGWaAP
0.606kolaborantská449 SGWaAP
0.607centralistická889 SGWaAP
0.608demagogická1288 SGWaAP