Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protiústavnosť2685 SGWaAP
0.467nezákonnosť7554 SGWaAP
0.478ústavnosť9185 SGWaAP
0.478protiústavná2694 SGWaAP
0.483protiústavný6211 SGWaAP
0.506neprípustnosť2416 SGWaAP
0.513ústavný_súd121727 SGWaAP
0.515protiústavné4393 SGWaAP
0.518Ústavný_súd53407 SGWaAP
0.520protizákonnosť487 SGWaAP
0.530retroaktivita3782 SGWaAP
0.541neústavný1033 SGWaAP
0.547nález_Ústavný5129 SGWaAP
0.558ústavná_sťažnosť4605 SGWaAP
0.570ústavný63263 SGWaAP
0.577neústavné674 SGWaAP
0.591retroaktívna564 SGWaAP
0.598prípustnosť4758 SGWaAP
0.604trestnoprávna_imunita1423 SGWaAP