Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protiústavný6211 SGWaAP
0.244neústavný1033 SGWaAP
0.325protiústavné4393 SGWaAP
0.357protiústavná2694 SGWaAP
0.462protizákonný2549 SGWaAP
0.483protiústavnosť2685 SGWaAP
0.484protiústavne1035 SGWaAP
0.500neústavné674 SGWaAP
0.525retroaktívny881 SGWaAP
0.531diskriminačný5748 SGWaAP
0.535neústavná450 SGWaAP
0.541ústavný63263 SGWaAP
0.565nelegitímny1379 SGWaAP
0.577nezákonný15299 SGWaAP
0.578ústavne5512 SGWaAP
0.584politicky_motivovaný1598 SGWaAP
0.597protiprávny5216 SGWaAP
0.601reštriktívny2277 SGWaAP
0.625svojvoľný2931 SGWaAP
0.625nemorálny4400 SGWaAP
0.628neprípustný5799 SGWaAP