Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protiústavné4393 SGWaAP
0.301neústavné674 SGWaAP
0.325protiústavný6211 SGWaAP
0.354protiústavná2694 SGWaAP
0.403protizákonné6026 SGWaAP
0.456protiústavne1035 SGWaAP
0.470diskriminačné4533 SGWaAP
0.479protiprávne4017 SGWaAP
0.488neústavný1033 SGWaAP
0.494nelegitímne914 SGWaAP
0.515protiústavnosť2685 SGWaAP
0.520nezákonné17899 SGWaAP
0.529neústavná450 SGWaAP
0.544politicky_motivované1313 SGWaAP
0.562retroaktívne598 SGWaAP
0.570legitímne8567 SGWaAP
0.577nemorálne5546 SGWaAP
0.590dôvodné2196 SGWaAP
0.600svojvoľné6223 SGWaAP
0.601arbitrárne1021 SGWaAP
0.601neopodstatnené5416 SGWaAP
0.604ústavne5512 SGWaAP
0.605nespravodlivé15887 SGWaAP