Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protiústavná2694 SGWaAP
0.354protiústavné4393 SGWaAP
0.357protiústavný6211 SGWaAP
0.363neústavná450 SGWaAP
0.463protizákonná2270 SGWaAP
0.478protiústavnosť2685 SGWaAP
0.514retroaktívna564 SGWaAP
0.514neústavný1033 SGWaAP
0.517protiústavne1035 SGWaAP
0.551neústavné674 SGWaAP
0.565protiprávna2648 SGWaAP
0.569nelegitímna1101 SGWaAP
0.571nezákonná10004 SGWaAP
0.571diskriminačná4966 SGWaAP
0.584neprípustná6147 SGWaAP
0.584ústavne5512 SGWaAP
0.595nemorálna2743 SGWaAP
0.617politicky_motivovaná1004 SGWaAP
0.619retroaktívny881 SGWaAP
0.627diskriminačné4533 SGWaAP
0.630neprijateľná12770 SGWaAP
0.635diskriminačný5748 SGWaAP