Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protestovať69771 SGWaAP
0.500protest160367 SGWaAP
0.501protestujúci15416 SGWaAP
0.516spisovať_petícia1048 SGWaAP
0.552brojiť4212 SGWaAP
0.555neprotestovať8988 SGWaAP
0.558spísať_petícia2349 SGWaAP
0.570protestná_demonštrácia828 SGWaAP
0.584protestný_pochod2625 SGWaAP
0.591pobúrený5642 SGWaAP
0.594kritizovať149399 SGWaAP
0.609protestné_zhromaždenie6554 SGWaAP
0.613štrajkovať15324 SGWaAP
0.619ohradiť20048 SGWaAP
0.622búriť17527 SGWaAP
0.623pochodovať15884 SGWaAP
0.625pobúriť12160 SGWaAP
0.632protestujúca1872 SGWaAP
0.639protestné2575 SGWaAP
0.639rázne_zakročiť804 SGWaAP
0.639vzbúriť9405 SGWaAP
0.643rozhorčený8508 SGWaAP
0.644protestný_míting847 SGWaAP
0.646aktivista80758 SGWaAP