Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protestantský6987 SGWaAP
0.248katolícky57473 SGWaAP
0.341protestant17006 SGWaAP
0.349kalvín3292 SGWaAP
0.354protestantská8913 SGWaAP
0.419luteránsky2586 SGWaAP
0.421evanjelický22834 SGWaAP
0.423protestantizmus4455 SGWaAP
0.423protestantské2527 SGWaAP
0.427evanjelik21418 SGWaAP
0.432kalvínsky1641 SGWaAP
0.440anglikánsky2096 SGWaAP
0.463katolík82214 SGWaAP
0.466luterán5064 SGWaAP
0.466reformačný1059 SGWaAP
0.468anabaptista519 SGWaAP
0.471evanjelikálny986 SGWaAP
0.474kresťanský98148 SGWaAP
0.488kalvinizmus737 SGWaAP
0.493cirkevný71707 SGWaAP
0.494teológ30012 SGWaAP
0.501rímskokatolícky9172 SGWaAP
0.506pravoslávny20874 SGWaAP