Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protestantské2527 SGWaAP
0.310luteránske500 SGWaAP
0.336katolícke21666 SGWaAP
0.346protestantská8913 SGWaAP
0.376protestantizmus4455 SGWaAP
0.383evanjelické4953 SGWaAP
0.406kresťanské38118 SGWaAP
0.414pravoslávne2592 SGWaAP
0.421kalvinizmus737 SGWaAP
0.423protestantský6987 SGWaAP
0.424ortodoxné1539 SGWaAP
0.434sekulárne1752 SGWaAP
0.440protestant17006 SGWaAP
0.444reformačné861 SGWaAP
0.449rímskokatolícke2118 SGWaAP
0.475kalvín3292 SGWaAP
0.487evanjelikálne409 SGWaAP
0.493cirkevné24655 SGWaAP
0.497katolicizmus10809 SGWaAP
0.503reformné_hnutie887 SGWaAP
0.506moslimské5722 SGWaAP
0.508náboženské27478 SGWaAP
0.511pohanské3021 SGWaAP
0.511ateistické1233 SGWaAP