Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protestantská8913 SGWaAP
0.300luteránska2949 SGWaAP
0.334protestantizmus4455 SGWaAP
0.346protestantské2527 SGWaAP
0.354protestantský6987 SGWaAP
0.360kalvínska1131 SGWaAP
0.376protestant17006 SGWaAP
0.378anglikánska1078 SGWaAP
0.402katolícka99952 SGWaAP
0.416reformácia15302 SGWaAP
0.418kalvín3292 SGWaAP
0.427kresťanská148366 SGWaAP
0.427kalvinizmus737 SGWaAP
0.439anglikánska_cirkev2787 SGWaAP
0.441katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.442evanjelická21060 SGWaAP
0.446ortodoxná6427 SGWaAP
0.450reformačná920 SGWaAP
0.465sekulárna5098 SGWaAP
0.472katolicizmus10809 SGWaAP
0.473rímskokatolícka6333 SGWaAP
0.481cirkev670610 SGWaAP