Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protestantizmus4455 SGWaAP
0.189katolicizmus10809 SGWaAP
0.276kalvinizmus737 SGWaAP
0.329luteranizmus427 SGWaAP
0.334protestantská8913 SGWaAP
0.346kresťanstvo112019 SGWaAP
0.373reformácia15302 SGWaAP
0.376protestantské2527 SGWaAP
0.380protestant17006 SGWaAP
0.392osvietenstvo7952 SGWaAP
0.423protestantský6987 SGWaAP
0.432kalvín3292 SGWaAP
0.432protireformácia1975 SGWaAP
0.432sekularizmus3288 SGWaAP
0.433racionalizmus3906 SGWaAP
0.436pohanstvo5012 SGWaAP
0.436pápežstvo2697 SGWaAP
0.439osvietenská1933 SGWaAP
0.453sekularizácia3910 SGWaAP
0.454liberalizmus19638 SGWaAP
0.456reformačné861 SGWaAP
0.457heréza5062 SGWaAP
0.459absolutizmus2712 SGWaAP