Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protestant17006 SGWaAP
0.234katolík82214 SGWaAP
0.309evanjelik21418 SGWaAP
0.327kalvín3292 SGWaAP
0.341protestantský6987 SGWaAP
0.358luterán5064 SGWaAP
0.376protestantská8913 SGWaAP
0.380protestantizmus4455 SGWaAP
0.390katolicizmus10809 SGWaAP
0.401moslim74254 SGWaAP
0.404kresťan253031 SGWaAP
0.425anglikán1653 SGWaAP
0.433neveriaci10286 SGWaAP
0.440protestantské2527 SGWaAP
0.451veriaci150386 SGWaAP
0.455mohamedán3468 SGWaAP
0.462nekresťan2285 SGWaAP
0.473katolícky57473 SGWaAP
0.475ateista41462 SGWaAP