Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protektorátna573 SGWaAP
0.523československá82331 SGWaAP
0.524Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.552Protektorát1361 SGWaAP
0.605ríšska2467 SGWaAP
0.640ríšska_marka819 SGWaAP
0.646Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.650četníctvo479 SGWaAP
0.651okupačná5266 SGWaAP
0.656protektorát4200 SGWaAP
0.656ČSR39747 SGWaAP
0.657uhorská25662 SGWaAP
0.660Beneš14436 SGWaAP
0.663ľudácka1678 SGWaAP
0.666Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.666ríšsky_protektor719 SGWaAP
0.669žandárstvo1179 SGWaAP
0.672Československý18620 SGWaAP
0.675predvojnová3032 SGWaAP