Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protektorát4200 SGWaAP
0.399Protektorát1361 SGWaAP
0.408Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.496okupované3688 SGWaAP
0.532okupovaná3821 SGWaAP
0.541nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.551vazalský1024 SGWaAP
0.560okupácia28497 SGWaAP
0.565okupačná5266 SGWaAP
0.571monarchia26468 SGWaAP
0.571ČSR39747 SGWaAP
0.586okupované_územie3801 SGWaAP
0.588habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.592víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.593Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.594Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.597Československo117408 SGWaAP