Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protekcionizmus3882 SGWaAP
0.433protekcionistická554 SGWaAP
0.433protekcionistické578 SGWaAP
0.468izolacionizmus1027 SGWaAP
0.519populizmus15092 SGWaAP
0.522imperializmus6287 SGWaAP
0.529dumping2244 SGWaAP
0.552liberalizmus19638 SGWaAP
0.560kapitalizmus65672 SGWaAP
0.569dirigizmus672 SGWaAP
0.576lobizmus1381 SGWaAP
0.584militarizmus1490 SGWaAP
0.589deflácia8013 SGWaAP
0.589fiškálny_stimul1883 SGWaAP
0.595neokolonializmus512 SGWaAP
0.596etatizmus1393 SGWaAP
0.596globalizmus815 SGWaAP
0.597nacionalizmus26046 SGWaAP
0.598morálny_hazard2064 SGWaAP
0.598euroskepticizmus1420 SGWaAP
0.600antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.608fundamentalizmus3650 SGWaAP