Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prostota3792 SGWaAP
0.438skromnosť21309 SGWaAP
0.450vznešenosť8312 SGWaAP
0.466zbožnosť13347 SGWaAP
0.471vrúcnosť3286 SGWaAP
0.475opravdivosť768 SGWaAP
0.478nábožnosť6354 SGWaAP
0.478nevinnosť13204 SGWaAP
0.482úprimnosť30949 SGWaAP
0.486poníženosť3034 SGWaAP
0.503milota2398 SGWaAP
0.503pokora70043 SGWaAP
0.506šľachetnosť2744 SGWaAP
0.508vľúdnosť2845 SGWaAP
0.508naivnosť1603 SGWaAP
0.512ušľachtilosť3497 SGWaAP
0.520smelosť4320 SGWaAP
0.521odovzdanosť6192 SGWaAP
0.522dobrotivosť2433 SGWaAP
0.531veľkodušnosť3917 SGWaAP
0.534prostoduchosť533 SGWaAP
0.537obyčajnosť1386 SGWaAP
0.547detinskosť1082 SGWaAP
0.548detskosť426 SGWaAP
0.549nenútenosť1111 SGWaAP