Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prospechárstvo653 SGWaAP
0.332karierizmus930 SGWaAP
0.367zištnosť649 SGWaAP
0.382mamonárstvo416 SGWaAP
0.390intrigánstvo456 SGWaAP
0.421hrabivosť918 SGWaAP
0.434ziskuchtivosť1185 SGWaAP
0.445sebectvo10545 SGWaAP
0.457bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.460nečestnosť1799 SGWaAP
0.463povýšenectvo1034 SGWaAP
0.465oportunizmus2274 SGWaAP
0.470pokrytectvo12995 SGWaAP
0.484vypočítavosť4835 SGWaAP
0.491elitárstvo1168 SGWaAP
0.493egoizmus16497 SGWaAP
0.497amorálnosť1417 SGWaAP
0.497chvastúnstvo530 SGWaAP
0.506farizejstvo2371 SGWaAP
0.507chamtivosť12734 SGWaAP
0.509lakomstvo3062 SGWaAP
0.511falošnosť3045 SGWaAP
0.512hulvátstvo624 SGWaAP