Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000proslovenská426 SGWaAP
0.416pronárodná643 SGWaAP
0.464národne_orientovaná895 SGWaAP
0.570proreformná849 SGWaAP
0.572štátotvorná1068 SGWaAP
0.578protiľudová439 SGWaAP
0.580nestranícka495 SGWaAP
0.582pronárodný474 SGWaAP
0.583pravicová39813 SGWaAP
0.586etatistická420 SGWaAP
0.587ľavicová26769 SGWaAP
0.588nadstranícka735 SGWaAP
0.598čechoslovakistická493 SGWaAP
0.601autonomistická856 SGWaAP
0.605vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.607šovinistická926 SGWaAP
0.607antikomunistická987 SGWaAP
0.610prozápadná2030 SGWaAP
0.614nacionalistická10418 SGWaAP
0.615protislovenská1870 SGWaAP
0.623sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.628nacionálne766 SGWaAP