Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prorok66430 SGWaAP
0.382Izaiáš9340 SGWaAP
0.382mesiáš16783 SGWaAP
0.383Prorok3485 SGWaAP
0.403prorok_Izaiáš4386 SGWaAP
0.409Ezechiel3290 SGWaAP
0.410Mesiáš10142 SGWaAP
0.414Ježiš486700 SGWaAP
0.429apoštol102956 SGWaAP
0.430starozákonný_prorok834 SGWaAP
0.436pohan25230 SGWaAP
0.442starozákonný3908 SGWaAP
0.446proroctvo28163 SGWaAP
0.452Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.454Kristus313755 SGWaAP
0.457Jeremiáš6307 SGWaAP
0.458učeník60570 SGWaAP
0.466prorocká4084 SGWaAP
0.467prorokovať7438 SGWaAP
0.469Izraelita11699 SGWaAP