Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prorocké3852 SGWaAP
0.382prorocká4084 SGWaAP
0.411proroctvo28163 SGWaAP
0.428mesiášske913 SGWaAP
0.444prorocký4437 SGWaAP
0.447Jánovo1772 SGWaAP
0.452zasľúbenie9200 SGWaAP
0.468Pavlovo2674 SGWaAP
0.472zjavené3081 SGWaAP
0.475božie169284 SGWaAP
0.484biblické12886 SGWaAP
0.484prorok66430 SGWaAP
0.489starozákonné1413 SGWaAP
0.489evanjeliové1982 SGWaAP
0.497prorok_Izaiáš4386 SGWaAP
0.500Ježišovo38510 SGWaAP
0.500apoštolské3741 SGWaAP
0.502Evanjelium7313 SGWaAP
0.503Máriino3779 SGWaAP
0.508spásonosné1270 SGWaAP
0.514evanjelium124300 SGWaAP
0.519spásne673 SGWaAP