Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prorektorka2228 SGWaAP
0.168prodekanka2517 SGWaAP
0.277prorektor9921 SGWaAP
0.347dekanka3409 SGWaAP
0.376prodekan7779 SGWaAP
0.408rektorka2576 SGWaAP
0.501dekanka_Fakulta693 SGWaAP
0.509docentka4478 SGWaAP
0.537Karol_Mičieta1471 SGWaAP
0.562doktorandka3026 SGWaAP
0.568garantka1145 SGWaAP
0.569dekan_Fakulta2919 SGWaAP
0.575námestníčka6621 SGWaAP