Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prorektor9921 SGWaAP
0.134prodekan7779 SGWaAP
0.277prorektorka2228 SGWaAP
0.308prodekanka2517 SGWaAP
0.357rektor68527 SGWaAP
0.388dekan57746 SGWaAP
0.397dekan_Fakulta2919 SGWaAP
0.466rektorka2576 SGWaAP
0.469kvestor1559 SGWaAP
0.470dekanka3409 SGWaAP
0.494docent28247 SGWaAP
0.528katedra105195 SGWaAP
0.533Karol_Mičieta1471 SGWaAP
0.535fakulta199887 SGWaAP
0.535rektor_KU1216 SGWaAP
0.552Fakulta57230 SGWaAP