Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000proreformná849 SGWaAP
0.335prozápadná2030 SGWaAP
0.343pravicová39813 SGWaAP
0.365stredopravá5105 SGWaAP
0.373stredopravicová579 SGWaAP
0.374ľavicová26769 SGWaAP
0.388stredoľavá1337 SGWaAP
0.393centristická1279 SGWaAP
0.442opozičná55270 SGWaAP
0.455pronárodná643 SGWaAP
0.456stredopravá_koalícia1011 SGWaAP
0.467ľavicovo_orientovaná693 SGWaAP
0.473sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.480národne_orientovaná895 SGWaAP
0.485euroskeptická1801 SGWaAP
0.486reformná7895 SGWaAP
0.495nacionalistická10418 SGWaAP
0.500postkomunista1016 SGWaAP
0.505centristický632 SGWaAP
0.506krajne_pravicová2889 SGWaAP