Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000propagandistický4609 SGWaAP
0.449propagandistická4384 SGWaAP
0.454štvavý587 SGWaAP
0.458propaganda58977 SGWaAP
0.459demagogický1271 SGWaAP
0.472agitačný691 SGWaAP
0.473propagandistické1593 SGWaAP
0.508dezinformačný759 SGWaAP
0.508ideologický19546 SGWaAP
0.549šovinistický986 SGWaAP
0.551tendenčný2216 SGWaAP
0.553propagandista2601 SGWaAP
0.556podvratný723 SGWaAP
0.571nacionalistický5917 SGWaAP
0.576lživý1558 SGWaAP
0.577sionistický2350 SGWaAP
0.579populistický6530 SGWaAP
0.593boľševický4033 SGWaAP
0.596dezinformačná659 SGWaAP
0.598imperialistický1731 SGWaAP
0.603antikomunistický835 SGWaAP
0.608stupídny2201 SGWaAP
0.609revizionistický480 SGWaAP
0.609obskúrny1017 SGWaAP
0.610patriotický532 SGWaAP
0.616kontrarevolučný579 SGWaAP
0.616bombastický2511 SGWaAP
0.619pamflet4155 SGWaAP
0.623predvolebný20030 SGWaAP
0.625politický357480 SGWaAP
0.625protištátny1516 SGWaAP
0.626militaristický449 SGWaAP
0.627spravodajský22952 SGWaAP
0.629konšpiratívny482 SGWaAP
0.630protislovenský1765 SGWaAP
0.634propagačný11209 SGWaAP
0.638agitka1396 SGWaAP
0.638protisocialistický451 SGWaAP
0.641fašistický12968 SGWaAP
0.641satirický5472 SGWaAP
0.642štvavá902 SGWaAP
0.647vymývanie_mozog3584 SGWaAP
0.650Hitlerov6147 SGWaAP
0.651prvoplánový2824 SGWaAP