Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000propagandistický4609 SGWaAP
0.449propagandistická4384 SGWaAP
0.454štvavý587 SGWaAP
0.458propaganda58977 SGWaAP
0.459demagogický1271 SGWaAP
0.472agitačný691 SGWaAP
0.473propagandistické1593 SGWaAP
0.508dezinformačný759 SGWaAP
0.508ideologický19546 SGWaAP
0.549šovinistický986 SGWaAP
0.551tendenčný2216 SGWaAP
0.553propagandista2601 SGWaAP
0.556podvratný723 SGWaAP
0.571nacionalistický5917 SGWaAP
0.576lživý1558 SGWaAP
0.577sionistický2350 SGWaAP
0.579populistický6530 SGWaAP
0.593boľševický4033 SGWaAP
0.596dezinformačná659 SGWaAP
0.598imperialistický1731 SGWaAP
0.603antikomunistický835 SGWaAP
0.608stupídny2201 SGWaAP
0.609revizionistický480 SGWaAP