Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000propagandistická4384 SGWaAP
0.283propaganda58977 SGWaAP
0.351dezinformačná659 SGWaAP
0.395demagogická1288 SGWaAP
0.418štvavá902 SGWaAP
0.422ideologická17229 SGWaAP
0.427antikomunistická987 SGWaAP
0.449propagandistický4609 SGWaAP
0.474propagandistické1593 SGWaAP
0.482imperialistická2821 SGWaAP
0.491podvratná1494 SGWaAP
0.498ohováračská714 SGWaAP
0.499agitačná1011 SGWaAP
0.500propagandista2601 SGWaAP
0.504dezinformačná_kampaň775 SGWaAP
0.510lživá2324 SGWaAP
0.514konšpiračná2264 SGWaAP
0.521šovinistická926 SGWaAP
0.532sionistická2063 SGWaAP
0.535nenávistná4417 SGWaAP
0.535militaristická594 SGWaAP
0.539protináboženská523 SGWaAP