Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000propaganda58977 SGWaAP
0.283propagandistická4384 SGWaAP
0.409demagógia9905 SGWaAP
0.445dezinformácia10385 SGWaAP
0.449propagandista2601 SGWaAP
0.458propagandistický4609 SGWaAP
0.459konšpirácia11891 SGWaAP
0.470dezinformačná_kampaň775 SGWaAP
0.479demagogická1288 SGWaAP
0.479ideológia68602 SGWaAP
0.479štvavá902 SGWaAP
0.481ideologická17229 SGWaAP
0.489dezinformačná659 SGWaAP
0.493antikomunistická987 SGWaAP
0.496vymývanie_mozog3584 SGWaAP
0.504antikomunizmus1458 SGWaAP
0.506propagandistické1593 SGWaAP
0.522lživá2324 SGWaAP
0.525démonizácia795 SGWaAP
0.530sionista5471 SGWaAP