Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pronárodná643 SGWaAP
0.333národne_orientovaná895 SGWaAP
0.399ľavicová26769 SGWaAP
0.416proslovenská426 SGWaAP
0.455proreformná849 SGWaAP
0.461nacionalistická10418 SGWaAP
0.464pravicová39813 SGWaAP
0.493antikomunistická987 SGWaAP
0.495štátotvorná1068 SGWaAP
0.507pronárodný474 SGWaAP
0.514ľavicovo_orientovaná693 SGWaAP
0.519autonomistická856 SGWaAP
0.519sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.521prozápadná2030 SGWaAP
0.528antifašistická1450 SGWaAP
0.534čechoslovakistická493 SGWaAP
0.537populistická6408 SGWaAP
0.544nacionálna2433 SGWaAP
0.547neofašistická582 SGWaAP
0.549nacionálne766 SGWaAP