Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000proletariát6763 SGWaAP
0.371buržoázia8590 SGWaAP
0.392proletár3082 SGWaAP
0.396vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.442kapitalista14057 SGWaAP
0.450diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.470proletárska2351 SGWaAP
0.488námezdný876 SGWaAP
0.492kapitalistický11913 SGWaAP
0.504buržoázna6997 SGWaAP
0.512vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.513robotnícka20481 SGWaAP
0.513robotníctvo2082 SGWaAP
0.514buržoázny4038 SGWaAP
0.519buržuj1376 SGWaAP
0.520veľkokapitál675 SGWaAP
0.522proletársky1032 SGWaAP
0.523imperializmus6287 SGWaAP
0.529boľševik14514 SGWaAP
0.539vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.541kapitalizmus65672 SGWaAP
0.542kapitalistická11577 SGWaAP
0.550boľševizmus3476 SGWaAP
0.551vykorisťovaná700 SGWaAP
0.560vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.561marxista5377 SGWaAP
0.567imperialistická2821 SGWaAP
0.567revolucionár13003 SGWaAP
0.575robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.580samoderžavie611 SGWaAP
0.581kapitalistické3053 SGWaAP
0.587komunista120716 SGWaAP
0.589demokratizmus1136 SGWaAP
0.590beztriedna1089 SGWaAP
0.591marxistická6571 SGWaAP
0.592marxistický3814 SGWaAP
0.592plutokracia553 SGWaAP
0.592fašizmus43617 SGWaAP
0.597kolektivizmus1831 SGWaAP
0.598socialistický34296 SGWaAP
0.599oligarchia6822 SGWaAP
0.599marxizmus13099 SGWaAP
0.601vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.601internacionalista776 SGWaAP
0.603cárizmus577 SGWaAP
0.603komunistický36634 SGWaAP