Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000proletariát6763 SGWaAP
0.371buržoázia8590 SGWaAP
0.392proletár3082 SGWaAP
0.396vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.442kapitalista14057 SGWaAP
0.450diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.470proletárska2351 SGWaAP
0.488námezdný876 SGWaAP
0.492kapitalistický11913 SGWaAP
0.504buržoázna6997 SGWaAP
0.512vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.513robotnícka20481 SGWaAP
0.513robotníctvo2082 SGWaAP
0.514buržoázny4038 SGWaAP
0.519buržuj1376 SGWaAP
0.520veľkokapitál675 SGWaAP
0.522proletársky1032 SGWaAP
0.523imperializmus6287 SGWaAP
0.529boľševik14514 SGWaAP
0.539vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.541kapitalizmus65672 SGWaAP
0.542kapitalistická11577 SGWaAP
0.550boľševizmus3476 SGWaAP
0.551vykorisťovaná700 SGWaAP